Guider & checklistor

CommToAct Planet

Sustainability Action Guide

I april 2023 gick WFA och Ad Net Zero ihop för att påskynda arbetet med att minska koldioxidutsläppen från medieplanering och köp. Tillsammans med ett 30-tal globala organisationer togs då denna guide fram, dessa är även granskade av Climate Science Expert Group.

De 10 stegen omfattar 3 breda teman som du och din organisation uppmanas gå igenom och överväga vilken relevans de har för ditt team.

Läs & ladda ner

CommToAct Planet – Guide för Miljöpåståenden

Guide för miljöpåståenden har tagits fram inom ramen för branschinitiativet CommToAct Planet. Guiden har utarbetats som ett verktyg för marknadsförare att undvika greenwashing och i syfte att marknadsföring ska vara en accelerator i omställningen till ett mer miljömässigt hållbart samhälle.

Läs & ladda ner

ICC – checklista ansvarsfull kommunikation om miljö & klimat

Checklista för att underlätta för marknadsförare, kommunikationsbyråer m.fl. att förstå när man gör ett miljö- eller klimatpåstående och ge vägledning i frågor som uppstår i sammanhanget.

Läs & ladda ner

Initiativtagare

Cookiepolicy Medfinansieras av Europeiska Unionen