Den 4 maj 2023 lanserades initiativet CommToAct av Sveriges Annonsörer, Sveriges Kommunikationsbyråer, IAB Sverige och Sveriges Mediebyråer. Namnet grundar sig i att kommunikation är en viktig del i förflyttningen till ett mer hållbart samhälle, och syftar till att hitta gemensamma lösningar för marknadsförare och kommunikatörer. Initiativet CommToAct består av två delar, Planet och People som drivs med egna kommittéer och arbetsgrupper. 2024 anslöt även branschorganisationerna Sveriges Kommunikatörer och SWEDMA till initiativet. Vi vill tillsammans med våra medlemmar och samarbetspartners skapa förutsättningar för att bidra till FNs globala mål. Det gör vi genom att själva bidra men även genom påverkans arbete mot makthavare.

CommToAct är tillgängligt för medlemmar i Sveriges Annonsörer, Sveriges Kommunikationsbyråer, IAB Sverige, Sveriges Mediebyråer, Sveriges Kommunikatörer och SWEDMA.

Var med och gör skillnad ni också, tillsammans och genom gemensam riktning skapar vi förändring snabbare.

Planet

Konsumenter tycker att reklam och kommunikation har en viktig roll för att skapa beteendeförändringar som påskyndar klimatomställningen. Genom att utnyttja kraften bakom kommunikationen kan vi vända trenden och bli en del av lösningen!​

People

Ett initiativ för att kroka arm – byråer, marknadsavdelningar, publicister och techplattformar. Vi arbetar med social hållbarhet i två dimensioner: dels i hur vi agerar som arbetsgivare för våra medarbetare, dels hur vi i vårt arbete speglar och påverkar världen runt omkring oss med fokus på inkludering och mångfald.

Var med och gör skillnad ni också, tillsammans och genom gemensam riktning skapar vi förändring snabbare.

Initiativtagare

Cookiepolicy Medfinansieras av Europeiska Unionen