People
Ett initiativ för att kroka arm och öka medvetenheten om social hållbarhet bland alla som jobbar inom marknad och kommunikation.

Våren 2022 startade Sveriges Annonsörer, Sveriges Kommunikationsbyråer (KOMM), IAB Sverige och Sveriges Mediebyråer ett gemensamt initiativ för att bidra till FNs globala mål för en bättre värld. ​

Namnet på initiativet, CommToAct, kommer av att vi vet att marknadskommunikation är en viktig del i förflyttningen till ett mer hållbart samhälle som vi vill kunna verka och leva i.​

CommToAct består av två initiativ, Planet och People, som drivs med egna kommittéer och arbetsgrupper. Vi vill tillsammans med våra medlemmar och samarbetspartners skapa förutsättningar för att bidra till några av hållbarhetsmålen genom att själva bidra men även genom påverkansarbete mot makthavare.

Planet

Konsumenter tycker att reklam och kommunikation har en viktig roll för att skapa beteendeförändringar som påskyndar klimatomställningen. Genom att utnyttja kraften bakom kommunikationen kan vi vända trenden och bli en del av lösningen!​

People

Ett initiativ för att kroka arm – byråer, marknadsavdelningar, publicister och techplattformar. Vi arbetar med social hållbarhet i två dimensioner: dels i hur vi agerar som arbetsgivare för våra medarbetare, dels hur vi i vårt arbete speglar och påverkar världen runt omkring oss med fokus på inkludering och mångfald.

Var med och gör skillnad ni också, tillsammans och genom gemensam riktning skapar vi förändring snabbare.

Initiativtagare

Cookiepolicy Medfinansieras av Europeiska Unionen