Avsiktsförklaring

CommToAct Planet

Avsiktsförklaringen beslutades om vid ett möte med CommToAct Planet-kommittén den 7 december 2022.​

Den akuta klimat- och naturkrisen påkallar ett starkt, modigt och brett ledarskap och vi behöver använda vår förmåga till innovation och nytänkande för att nå klimatmålen i Parisavtalet samt stärka våra företags konkurrenskraft.

Vi marknadsförare och kommunikatörer är experter på att driva förändring. Det innebär möjligheter och det innebär ansvar. Kommunikation är ett viktigt och effektivt verktyg för att bidra till en hållbar konsumtionskultur samt förändrade normer och beteenden. Därför detta initiativ, detta löfte. Vi som skriver under lovar att:

  • Visa vägen och inspirera till hur marknadskommunikation kan bidra till en hållbar tillväxt och framtid inom de planetära gränserna.
  • Förstärka trovärdigheten i miljöpåståenden genom att de vilar på vetenskaplig grund och att göra det lätt att göra rätt för våra kunder.
  • Ta ansvar för vårt eget miljö- och klimatbelastande avtryck av reklam och marknadskommunikation och minska det.

Så bidrar vi till omställningen. Så tar vi ansvar. Så levererar vi på CommToAct Planet.

Initiativtagare

Cookiepolicy Medfinansieras av Europeiska Unionen