Anslut till initiativet

Anslut er till initiativet CommToAct Planet

Med tanke på att klimatförändringarna utgör ett hot mot ekonomin, naturen och samhället i stort åtar sig vårt företag att vidta åtgärder för att följa avsiktsförklaringen:

Den akuta klimat- och naturkrisen påkallar ett starkt, modigt och brett ledarskap och vi behöver använda vår förmåga till innovation och nytänkande för att säkra en hållbar framtid för alla samt stärka våra företags konkurrenskraft.

Vi marknadsförare och kommunikatörer är experter på att driva förändring. Det innebär möjligheter och det innebär ansvar. Kommunikation är ett viktigt och effektivt verktyg för att bidra till en hållbar konsumtionskultur samt förändrade normer och beteenden. Därför detta initiativ, detta löfte. Vi som skriver under lovar att:

  • Visa vägen och inspirera till hur marknadskommunikation kan bidra till en hållbar framtid och tillväxt inom de planetära gränserna.
  • Förstärka trovärdigheten i miljöpåståenden genom att de vilar på vetenskaplig grund och att göra det lätt att göra rätt för våra kunder.
  • Ta ansvar för vårt eget miljö- och klimatbelastande avtryck av reklam och marknadskommunikation och minska det.

Så bidrar vi till omställningen. Så tar vi ansvar. Så levererar vi på CommToAct Planet.

CommToAct Planet samlar den svenska kommunikationsbranschen bakom en ambition att blir mer hållbara, både i den kommunikation vi står bakom och de verksamheter vi bedriver.

Kom igång med mål, plan, “action” och rapportering/kommunikation:

Race To Zero, registrera dig på en av följande plattformar:

SME Climate Hub tillhandahåller ett kostnadsfritt verktyg specifikt framtaget för klimatredovisning för små och medelstora företag.

·  Science Based Targets initiative (SBTi) för att sätta “science based targets”.

·  Exponential Roadmap Initiative som omfattar mål, plan, “action” samt rapportering för företag i absoluta frontlinjen.

Initiativtagare

Cookiepolicy Medfinansieras av Europeiska Unionen