Kontakt

Vill du engagera dig i initiativet eller veta mer om CommToAct, hör av dig till den organisation du är medlem i:

När du kontaktar någon av organisationerna ovan via e-post kommer den organisationen att behandla de personuppgifter du lämnar i enlighet med den organisationens integritets- eller personuppgiftspolicy. Läs mer om hur de respektive organisationerna behandlar dina personuppgifter här: Sveriges Annonsörer, Sveriges Mediebyråer, Sveriges Kommunikationsbyråer, IAB Sverige, Sveriges Kommunikatörer, SWEDMA

Initiativtagare

Cookiepolicy Medfinansieras av Europeiska Unionen