Planet

Konsumenter tycker att reklam och kommunikation har en viktig roll för att skapa beteendeförändringar som påskyndar klimatomställningen. Genom att utnyttja kraften bakom kommunikationen kan vi bli en del av lösningen! Läs vår avsiktsförklaring.

Klimatförändringar oroar unga svenskar mer än krig visar Världsnaturfondens årliga undersökning Klimatbarometern. Bland hela populationen hamnar klimatförändringarna på en andraplats medan oro för krig hamnar överst.

Att kommunikation är viktigt för att påverka omställningen är vi i branschen överens om. Även en majoritet av svenskarna uppger att marknadsföring och kommunikation från företag har en viktig roll för att skapa beteendeförändringar och förändrade normer som påskyndar klimatomställningen.

Samtidigt ses marknadsföring som en del av problemet som ofta används för att driva försäljning och konsumtion och nästan hälften av alla anmälda miljö- och klimatpåståenden fälls för att vara vilseledande. Det urholkar trovärdigheten för hållbarhetsbudskap i en tid när vi behöver prata om frågorna mer än någonsin.

En annan utmaning är att oron för greenwashing hos företagen leder till att man inte alls pratar om miljömässiga fördelar, s.k greenhushing, något vi i en studie från WFA ser är en utmaning hos för framförallt nordiska företag idag.

Vi vet att kraften bakom kommunikation är viktig för att driva fram mer hållbara konsumentbeteenden, nu behöver vi vända trenden och bli en del av lösningen!

Anslut ni också!

CommToAct samlar alla som jobbar med marknadsföring och kommunikation bakom en ambition: att bidra aktivt till den gröna omställningen, både genom att skapa effektfull kommunikation och genom att sänka våra egna utsläpp.

Vi uppmanar alla som är medlemmar i IAB Sverige, KOMM, Sveriges Annonsörer, Sveriges Kommunikatörer, Sveriges Mediebyråer eller SWEDMA att ansluta sig till CommToAct för att visa att vi menar allvar med att förändra branschen.

Syftet är att alla som jobbar med marknadsföring, kommunikation och reklam ska känna trygghet i att vara trovärdiga budskapsbärare för vår tids viktigaste frågor.


Varför?

Miljö- och klimatkrisens utmaningar är tätt sammanlänkade med kommunikation.

Marknad- och kommunikationsbranschen kan påverka beteenden och attityder genom att kommunicera på ett sätt som engagerar och är trovärdigt. Men marknadsförande påståenden som förskönar sanningen, så kallad greenwashing, urholkar allmänhetens förtroende för hållbarhetskommunikation. Det blir ett problem för alla, både avsändare och mottagare.


Samtidigt är det viktigt att rädslan för att kommunicera hållbarhet inte hejdar företag från att prata om de positiva insatser som görs. Då riskerar vi i stället att hamna i greenhushing – att man inte alls vågar prata om hållbarhet eller miljömässiga fördelar.

Dessutom är det helt avgörande att marknad- och kommunikationsbranschen på allvar tar tag i sin egen miljö- och klimatpåverkan, så att vi bidrar till en bättre framtid i både ord och handling.

”Jag jobbar med hållbarhetskommunikation varje dag och vet hur svårt det kan vara att hamna rätt. Jag har lovat mig själv att den kommunikation jag utformar ska leda mottagaren rätt och bidra till ett större engagemang för hållbarhetsfrågor, och genom CommToAct har jag fått med mig min byrå på den resan. Initiativet är en otrolig möjlighet för kommunikationsbranschen att utvecklas och bidra ännu starkare till människors framtidstro.”

Jonas Bane, pr-konsult, Westander

”Vi har alla ett stort ansvar för att främja en grön omställning oavsett våra roller och discipliner. Det finns ingen ensam vinnare i den här frågan; vi måste alla bidra. Vi som arbetar med varumärke och kommunikation har ett stort ansvar att vägleda och inspirera till omställning. På Löfbergs ligger det i vårt DNA, där vi tillsammans med andra arbetar för att både människor och kaffe kan växa. Det handlar om att på riktigt ta ansvar för en hållbar utveckling.”

Lena Rodin, Marknadschef, Löfbergs

Samarbetspartners

Initiativtagare

Cookiepolicy Medfinansieras av Europeiska Unionen