People

Ett initiativ för att kroka arm – byråer, marknadsavdelningar, publicister och techplattformar – för att öka medvetenheten om social hållbarhet hos oss alla. Läs vår Avsiktsförklaring.

Välkommen till CommToAct People!

Vi är en sammanslutning av byråer, marknadsavdelningar, publicister och techplattformar som tillsammans strävar efter att göra skillnad inom vår bransch. Vi tror på att skapa verklig förändring genom att arbeta tillsammans och fokusera på konkreta åtgärder inom relevanta områden för social hållbarhet.

Varför gör vi det här?

Vi ser det som vårt ansvar att adressera de utmaningar som många inom marknad- och kommunikationsbranschen möter när det gäller psykisk ohälsa. En rad oberoende rapporter har tydligt visat på det ökande antalet människor som drabbas av stress, utbrändhet och andra former av psykisk ohälsa inom vår yrkesgrupp. Här hittar ni fakta, verktyg och vägledning för att främja en sund arbetsmiljö och förhindra att våra kollegor drabbas av negativa konsekvenser av stress och press.

Kopplat till detta är också mer specifikt vikten av att kommunikation och marknadsföring speglar samhällets faktiska mångfald. Vi vet att många företags- och organisationers kommunikation inte återspeglar den breda variationen av människor och erfarenheter som existerar i samhället. Genom att inkludera olika perspektiv och erfarenheter – såsom etnicitet, kön, ålder och funktionsvariationer – på våra arbetsplatser samt i våra kampanjer och budskap, strävar vi efter att bryta stereotyper och skapa en mer inkluderande och representativ kommunikation. Vi vet att genom att skapa en inkluderande kommunikation inte bara ökar vår trovärdighet och relevans som bransch, utan även
ökar affärsnyttan genom att attrahera en bredare och mer diversifierad kundbas.

Varför är detta viktigt?

I grund och botten är vår drivkraft att förbättra arbetsmiljön för våra kollegor och samtidigt skapa kommunikation som inte bara är effektiv och engagerande, utan också inkluderande och representativ för samhällets mångfald. Genom att arbeta aktivt med dessa fokusområden strävar vi efter att göra marknad- och kommunikationsbranschen inte bara mer hållbar, utan också mer lönsam.

Slutresultatet av vårt arbete

Genom att samarbeta och dela kunskap och bästa praxis strävar vi efter att lyckas med våra målsättningar. Vi tror på kraften i gemensamt ansvarstagande och är övertygade om att vi genom vårt samarbete kan göra verklig skillnad.

Bli en del av CommToAct People. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Initiativtagare

Cookiepolicy Medfinansieras av Europeiska Unionen