Rapporter

CommToAct Planet

Sustainable Marketing 2030

The key to sustainable marketing lies in advocating for and adopting circular principles in every aspect of the discipline. Based on the findings of our study,
the circular marketing & growth framework is designed to reimagine marketing’s role within the business and in society, to help make marketing part of the solution.

Läs & ladda ner

Marketing and Sustainability: Closing the Gaps

What can Marketers do to drive Sustainability in their industry? In WFA’s 2020 ‘Marketer of the Future’ study sustainability lagged at the bottom of the ‘current role’ options provided but it was also No. 1 when asked which areas would become more important over the next five years.

Läs & ladda ner

Reklam har en viktig roll för att påskynda klimatomställningen

Sex av tio svenskar uppger att reklam och kommunikation från företag är viktig för att få till beteendeförändringar, som i sin tur kan påskynda klimatomställningen. En klar majoritet av allmänheten, två av tre tycker också att fler företag och produkter bör visa hur de påverkar klimatet. För yngre personer och Generation Z betraktas detta som mer självklart än bland andra. Men samtidigt som man upplever att företagens hållbarhetskommunikation är enkel att förstå upplevs den inte alltid ge en sann bild av företagens klimatarbete, en fråga om trovärdighet som visar än en gång på vikten av transparens.

Läs & ladda ner

State of Readiness – Sustainability in Digital Advertising Report

IAB Europe har tagit reda på hur branschen hanterar hållbarhetsfrågan och vilka åtgärder olika företag vidtagit. Mätning av koldioxidutsläpp ses som den viktigaste åtgärden för att driva på koldioxidminskningen.

Läs & ladda ner

Miljöargument i marknadsföring på den svenska konsumentmarknaden 2021

En studie från Konsumentverket om förekomsten av miljöargument på 40 svenska konsumentmarknader.

Läs & ladda ner

Initiativtagare

Cookiepolicy Medfinansieras av Europeiska Unionen