Webinar & utbildningar

CommToAct People

Här har vi samlat guider, rapporter, webinar, filmer och marknadsinsikter för att hjälpa er i ert arbete.

Webinar & utbildningar

Den globala DEI-rapporten – Sverige

Hur står sig Sverige i förhållande till resten av världen i frågor som rör inkludering och medarbetares mående på arbetsplatsen?

All of us – Isatou Keitta: 400 Sekunder

IAB Sveriges samarbetspartner Isatou Keitta, Operations Manager på All of Us, pratar om strukturer och stereotyper och makten vi som jobbar inom kommunikation och media sitter på när gäller hur vi speglar samhället och människor samt vad vi kan göra för att ge en rätt bild av hur världen ser ut.

The Global DEI Charter for Change

WFA calls on leaders at all levels in marketing organisations and their agency partners to build an industry of true inclusion, one that measures its achievements and is open when it falls short.

Lisa Cox – Tedx Talks: Why embracing diversity in advertising is good for business

Multi-award-winning advertising professional and rebranding disability champion Lisa Cox details the practical and financial benefits to businesses of embracing disability, equity and inclusion in their advertising strategy and how to get started – today.

Advertising Week 2023 – Representation Matters: The Power of Inclusion in Advertising

We live in a visual world where images and videos have the power to shape ideas and alter perceptions. When consumers, especially those underrepresented, feel seen in media and advertising, it matters. Why? Because authentic representation not only generates feelings but drives action.

Initiativtagare

Cookiepolicy Medfinansieras av Europeiska Unionen