Tips på externa initiativ & verktyg

CommToAct People

Här hittar du inspiration och vägledning som kan hjälpa dig att ta första klivet mot en mer hållbar arbetsplats.

Relationer

Ett område som vi ständigt brottas med är hur vi ska utvärdera relationen mellan kund och byrå eller kund och extern konsult. Det finns många olika metoder att använda för att mäta och följa upp detta och här samlar vi tips om några av dessa.

CoRate

CoRate är ett nytt verktyg som har utvecklats av personer från branschen med stöd av forskning. CoRate har som fokus att hjälpa till att kontinuerligt utvärdera relationen mellan kreativa byråer och kunder för att göra affärsvärdet av kreativa samarbeten löpande mätbart. CoRate bygger på förståelsen att kreativ kvalitet beror på nivåerna av förtroende mellan parterna. Alla faktorer är lika värdefulla. Med delade insikter om vilka faktorer som behöver omsorg blir det enklare att skapa starka och trygga relationer.

Organisation och välmående

Hur vi jobbar med vår organisation – allt från att skapa en inkluderande arbetsplats till balans mellan arbete och fritid – påverkar välmåendet. Så gör även förmågan att skapa en tydlighet i vilka kompetenser som krävs i olika roller och hur dessa kan utvecklas. Här samlar vi tips på forskning och olika metoder som vi kan tillämpa för att utveckla våra organisationer och förbättra välmåendet.

Hjärnträning

Det är inte mer än 25 år sedan vetenskapen upptäckte att hjärnan går att utveckla hela livet. Begreppet neuroplasticitet, som betyder att hjärnan är formbar, etablerades och blev en injektion för mycket av den moderna hjärnforskningen. Med detta som bakgrund är “CoachMyBrains” mission att träna hjärnor för människor som vill må och prestera bättre. Grunden för träningen är, förutom forskning, dels en rörelsebaserad träningsmetod och dels tankebaserad – mental träning. Den rörelsebaserade träningen görs med fördel i grupp och gärna på arbetsplatsen medan den tankebaserade bygger mer på egenträning. De resultat träningen ger beror på vad du/ni vill uppnå, men vi vet att minskad stress och bättre beslutsförmåga är två vanligt förekommande effekter.

Mångfald, jämlikhet och inkludering

Att öka kunskapen om inkluderingsfrågan är ett livslångt lärande. Här finns några tips på de som gör det bra.

MadWomenAcademy

En onlineutbildning för Equity & Belonging i marknads- och kommunikationsbranschen. Lär dig hur din organisation och ditt innehåll kan bli mer inkluderande – och lönsamt!

AllofUs

All of us är ett nätverk som finns för att hjälpa företag i de kreativa branscherna att skapa en bättre bild av Sverige, att höja den kulturella och etniska mångfalden och därmed höja kreativiteten och skapa ännu bättre kommunikation.

ONEofTHREE

ONEofTHREE är ett initiativ som startade i Sverige 2014 med målet att engagera fler kvinnliga regissörer i kommersiellt filmskapande. I varje pitch ska minst en av tre regissörer vara kvinna. Bakom initiativet står Film&TV-producenterna och Sveriges Kommunikationsbyråers Förbund Komm.

Unicef Playbook – Promoting diversity and inclusion in advertising

Den här Playbooken, som har utvecklats i samarbete med LEGO Koncernen, ger utgångspunkter för att definiera de olika typer av stereotyper som kan ha en skadlig inverkan på ett barns välbefinnande och utveckling, med verktyg för företag att skapa riktlinjer och strategier för att säkerställa mångfald och inkludering i sitt kreativa innehåll och sina produkter för barn.

Initiativtagare

Cookiepolicy Medfinansieras av Europeiska Unionen