Avsiktsförklaring

Marknad och kommunikationsbranschen är drabbad av en hög nivå av psykisk ohälsa kopplad till arbetet samt hög personalomsättning. Globala krav på likabehandling har övergått från att vara någonting ”trevligt att ha” till att utgöra ett affärskritiskt måste

Vår profession spelar en avgörande roll i att forma opinion, driva samhällsutveckling och stärka varumärken. Därför behöver vi inom marknads- och kommunikationsbranschen visa vägen till hur vi vill bedriva våra affärer, hur vi utvecklar våra organisationer, hur vi leder och skapar motivation, hur vi arbetar till vardags och hur vi behandlar varandra och vår omvärld genom marknadskommunikation.

Därför detta initiativ, detta löfte. Vi som skriver under lovar att:

  • Skapa inkluderande arbetsplatser och sunda samarbeten med rätt förutsättningar så att alla mår bra och trivs, får möjlighet att utvecklas och hålla länge, både som kollegor och som människor.
  • Arbeta aktivt med processer och systematik för identifiera och rekrytera medarbetare med bred kompetens och möjliggöra för arbetsplatser med mångfald och relevant talang. 
  • Visa vägen och skapa reklam och kommunikation där jämlikhet och inkludering är en självklarhet, som i sin tur både skapar lönsamma affärer och ett mer jämlikt och inkluderande samhälle.

Genom detta löfte bidrar vi till en mer hållbar och attraktiv bransch. Så tar vi ansvar. Så levererar vi på CommToAct People.

När du kontaktar någon av organisationerna ovan via e-post kommer den organisationen att behandla de personuppgifter du lämnar i enlighet med den organisationens integritets- eller personuppgiftspolicy. Läs mer om hur de respektive organisationerna behandlar dina personuppgifter här: Sveriges Annonsörer, Sveriges Mediebyråer, Sveriges Kommunikationsbyråer, IAB Sverige, Sveriges Kommunikatörer, SWEDMA

Initiativtagare

Cookiepolicy Medfinansieras av Europeiska Unionen