People
Ett initiativ som samlar alla inom marknad och kommunikation bakom en gemensam ambition: Bidra till en mer hållbar och attraktiv bransch. Det gör vi genom att förbättra arbetsmiljön för våra kollegor samt skapa kommunikation som inte bara är engagerande, utan också inkluderande och representativ för samhällets mångfald.

Den 4 maj 2023 lanserades initiativet CommToAct av Sveriges Annonsörer, Sveriges Kommunikationsbyråer, IAB Sverige och Sveriges Mediebyråer. Namnet grundar sig i att kommunikation är en viktig del i förflyttningen till ett mer hållbart samhälle, och syftar till att hitta gemensamma lösningar för marknadsförare och kommunikatörer. Initiativet CommToAct består av två delar, Planet och People som drivs med egna kommittéer och arbetsgrupper. 2024 anslöt även branschorganisationerna Sveriges Kommunikatörer och SWEDMA till initiativet. Vi vill tillsammans med våra medlemmar och samarbetspartners skapa förutsättningar för att bidra till FNs globala mål. Det gör vi genom att själva bidra men även genom påverkans arbete mot makthavare.

CommToAct är tillgängligt för medlemmar i Sveriges Annonsörer, Sveriges Kommunikationsbyråer, IAB Sverige, Sveriges Mediebyråer, Sveriges Kommunikatörer och SWEDMA.

Var med och gör skillnad ni också, tillsammans och genom gemensam riktning skapar vi förändring snabbare.

Initiativtagare

Cookiepolicy Medfinansieras av Europeiska Unionen